Ακούστε Ζωντανά
 
 


 
Επικαιρότητα - ΠιερίαΣτο CEFEC εντάχθηκε το ΨΝΠΟ

Δημοσίευση: 14/09/2011, 18:30:19

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου (ΨΝΠΟ), είναι πλέον μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων (CEFEC) το οποίο στοχεύει, κυρίως, στην επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών και των ατόμων με αναπηρία. Το Δίκτυο έχει μέλη σήμερα από είκοσι (20) ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μέλη του δικτύου CEFEC πιστεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία και ψυχικές παθήσεις έχουν το δικαίωμα σε μια θέση στην κοινωνία και την εργασία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα της εργασίας σε ένα κανονικό εργασιακό περιβάλλον με κανονικό συμβόλαιο και τον ίδιο μισθό και δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους.
Το Δίκτυο CEFEC επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων συνεταιρισμών, καθώς και μέσω της προσπάθειας να μετατρέψουν τα προστατευμένα εργαστήρια από ασυλικού τύπου δομές, σε ενσωματωμένες στην ελεύθερη αγορά εργασίας επιχειρήσεις.
Το CEFEC  είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός [ΜΚΟ] όπου αντιπροσωπεύει άλλους ΜΚΟ, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις [SMEs] και οργανισμούς οι οποίοι απώτερο στόχο τους έχουν την δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες σε Κοινωνικές επιχειρήσεις.
Στους  στόχους του το  CEFEC  πιστεύει πώς όλα τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες [ΑμΕΑ] έχουν το δικαίωμα μιας θέσης στη κοινωνία και στην εργασία.
Πετυχαίνει τους στόχους του με τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων συνεταιρισμών, την προσπάθεια αλλαγής και αποασυλοποίησης των προστατευμένων εργαστηρίων  και την παροχή υπηρεσιών  στήριξης για ένταξη στην ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά εργασίας σε κανονικές επιχειρήσεις.

Δραστηριότητες  του CEFEC
-Το  CEFEC  στηρίζει οργανισμούς  που θέλουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και άλλες ειδικές ανάγκες. Το CEFEC ε΄χει συνθέσει έναν λεπτομερή οδηγό δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.
-Ανταλλαγή πληροφοριών και αμοιβαία στήριξη σε εθνικό επίπεδο.  Παρέχει στα μέλη του πληροφορίες για νέες εξελίξεις στη χώρα τους και προωθεί τη δημιουργία εθνικών δικτύων. Σε κάθε χώρα υπάρχει ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος που παρέχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οργανώνονται επίσης τακτικές διακριτικές και εθνικές συναντήσεις σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
-Εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του. Το CEFEC εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του. Δίνει «φωνή» στα μέλη του απέναντι σε εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το CEFEC είναι η αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση στο τομέα της οικονομικής επανένταξης.
-Αρχείο κοινωνικών υπηρεσιών. Το CEFEC έχει δημιουργήσει αρχείο πληροφορειών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω αυτού του αρχείου παρέχονται πληροφορίες όπως διευθύνσεις, πρόσωπα επικοινωνίας, δραστηριότητες, τομείς εργασίας κ.α.
-Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στις κοινωνικές επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το CEFEC παρέχει στα μέλη του πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο και καταχωρεί ενημερωτικό δελτίο στο διαδύκτιο.
-Διαδίκτυο και πύλη πληροφοριών. To CEFEC διαθέτει την δική του ιστοσελίδα στο διαδύκτιο. Μέσα στα άμεσα σχέδιά του είναι η δημιουργία δικτύου ενημέρωσης, συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο.
-Ετήσια  συνέδρια.  To CEFEC  οργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια με θέμα τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Μέσω των συνεδρίων αυτών δίνεται η ευκαιρία συνάντησης εταίρων, προώθησης συνεργασιών και ανταλλαγή πληροφοριών στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων.   
Ειδικά το ΨΝΠΟ στοχεύει στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που έχει θέσει το Υπουργείο Εργασίας.
Χαρακτηριστικά κοινωνικής επιχείρησης.
-Η Κοινωνική επιχείρηση είναι επιχείρηση που δημιουργήθηκε για την εργασιακή απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες [ΑμΕΑ] ή άλλη μειονεξία στην ανοιχτή αγορά εργασίας.
-Είναι επιχείρηση που πουλάει τα δικά της ανταγωνίσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά για να συνεχίσει την κοινωνική της αποστολή.
-Ένας σημαντικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι ΑμΕΑ ή μειονεκτούντα άτομα στην ανοικτή αγορά εργασίας.
-Κάθε εργαζόμενος θα αμείβεται με μισθό αντίστοιχο της θέσης εργασίας ανεξάρτητα από την ικανότητα παραγωγής.
-Οι εργασιακές ευκαιρίες πρέπει να προσφέρονται ισότιμα και στους μειονεκτούντες και στους μη μειονεκεκτούντες. Όλοι πρέπει να έχουν ίσα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Δραστηριότητες κοινωνικό-οικονομικού τομέα [εταιρίες]
Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργήθηκε πρωταρχικά για το σκοπό της προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής  ενσωμάτωσης των ΑμΕΑ. [ Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν εκπαίδευση-κατάρτιση, αποκατάσταση και εμπορική δραστηριότητα.

Κατευθύνσεις για την οργάνωση και παρακολούθηση των πρωτοβουλιών εργασίας των ψυχικά μειωνεκτούντων ατόμων
-Ποιοι είναι οι σαφείς σκοποί  και προτεραιότητες του προγράμματος.
-Πως θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα.
-Πως θα ενσωματωθεί το πρόγραμμα στις τοπικές επιχειρήσεις.
-Ποιο νιώθουμε πως είναι το ιδεώδες μέγεθος του προγράμματος και της κάθε μονάδας εργασίας.
-Ποια βήματα μπορούν να γίνουν για να εξασφαλιστεί, κατ’αρχή, κάποια επιρροή των συμμετοχόντων  στην καθημερινή λειτουργία του προγράμματος.
-Τι εύρος δραστηριοτήτων δουλειάς θα αναληφθεί.
-Η αναληφθείσα  εργασία θα συσχετίζεται άμεσα με τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις
Στόχος του ΨΝΠΟ μέσω της  ένταξης του στο Δίκτυο CEFEC είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για ψυχικά ασθενείς μέσα από την αξιοποίηση εθνικών πόρων και πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  Αναγνώσεις: 459

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από αυτή την κατηγορία.
 
     


Webcam chat at Ustream


Ενημέρωση ΣΚΑΪ
Κόσμος
Ελλάδα
Πολιτική
Οικονομία
Αθλητικά
Υγεία
Πολιτισμός
Αυτοκίνηση
Περιβάλλον
Δελτία Τύπου
Πιερία
 


Καιρός
, ,
Θερμ: , Υγρασία %
Άνεμος:

Περισσότερα
 
skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement


Copyright ©2024 ΣΚΑΪ 92.6. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Αρχική Σελίδα -  Αρχείο Ειδήσεων -  Live Radio -  Παραγωγοί -  Πρόγραμμα -  Επικοινωνία -  Δίκτυο ΣΚΑΪ