Ακούστε Ζωντανά
 
 


 
Επικαιρότητα - ΠιερίαΟι δύο κοινοπραξίες που θα αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα σε Ιωάννινα και Δ.Πατραϊκό

Δημοσίευση: 05/07/2013, 09:14:03

κατακύρωση των διαγωνισμών για έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα και το Δ. Πατραϊκό Κόλπο, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα είναι της τάξης των 250 - 280 εκατ. βαρελιών, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη τουλάχιστον άλλων δέκα χερσαίων περιοχών της χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε απόψε, η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οι οποίες υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των διαγωνισμών που είχαν προκηρυχθεί πέρυσι τον Ιανουάριο, ολοκλήρωσε το έργο της και σύμφωνα με την ομόφωνη πρότασή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη:

-Για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων προτείνεται ως ανάδοχος η κοινοπραξία ENERGEAN OIL AND GAS / PETRA.

-Για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού προτείνεται η κοινοπραξία ΕΛΠΕ /EDISON/PETROCELTIC.

Για την τρίτη περιοχή που είχε προκηρυχθεί (Κατάκολο) διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές των δύο ενδιαφερομένων ήταν παραπλήσιες. Έτσι η αξιολόγηση συνεχίζεται και η κατακύρωση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, τα εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα στον Πατραϊκό Κόλπο είναι της τάξης των 200 εκατ. βαρελιών, στα Ιωάννινα 50 - 80 εκατ. βαρέλια και στο Κατάκολο 3 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αναμενόμενα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τις δύο περιοχές που κατακυρώθηκαν, σε βάθος χρόνου 25ετίας, υπολογίζονται σε περίπου 11 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μανιάτης ενημέρωσε ήδη για τις εξελίξεις τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, καθώς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η Επιτροπή, έπειτα από την αξιολόγηση των αρχικών προσφορών, προέβη σε διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους παραχωρησιούχους (μεμονωμένες εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών). Βασική επιδίωξη ήταν η βελτίωση του αρχικά προτεινόμενου προγράμματος εργασιών, με στόχο την ολοκληρωμένη έρευνα της περιοχής, την πρόσκτηση νέων αναβαθμισμένων δεδομένων, τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση όλων των δυνατών στόχων ενδιαφέροντος, καθώς και τη βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών (μίσθωμα ελληνικού δημοσίου, ανταλλάγματα υπογραφής σύμβασης και παραγωγής, ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό για εκπαίδευση προσωπικού), πέραν της φορολογίας, που συντελούν στην αύξηση του οφέλους του Δημόσιου.

Επελέγησαν, τελικά, οι πλέον ευνοϊκές προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ερευνητικές δυνατότητες και τα αναμενόμενα για το δημόσιο οικονομικά αποτελέσματα. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η πρόσκληση για τη σύνταξη και την υπογραφή των συμβάσεων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ:

-Οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν δομηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αλλά έχει ληφθεί σημαντικά υπόψη και η διεθνής πρακτική έρευνας και παραγωγής, ώστε να εξασφαλισθεί η «καλή πρακτική» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποδοθεί στο θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας, για την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όρων και των αυστηρότερων προδιαγραφών της βιομηχανίας πετρελαίου, όπως αυτές έχουν διεθνώς καθιερωθεί.

-Τα αναμενόμενα έσοδα σε περιφερειακό επίπεδο για έργα ανάπτυξης και μείωσης των περιφερειακών και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων (20% των εσόδων του δημοσίου για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και 5% των ειδικών πόρων της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης), ανέρχονται σε περίπου 2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται για λόγους σύγκρισης ότι η δημόσια δαπάνη στα δύο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων είναι περίπου 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα αναμενόμενα έσοδα των τοπικών κοινωνιών μόνο από το μπλοκ του Πατραϊκού, είναι περίπου τριπλάσια.

Αντίστοιχα στην Ήπειρο, σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του βιομηχανικού τομέα της περιφέρειας (πλην κατασκευών) σε ετήσια βάση αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% (από 480 εκατ. ευρώ σε 670 εκατ. ευρώ) και για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών.

 Στο όφελος αυτό θα πρέπει να προστεθεί η θετική επίδραση στην απασχόληση και στο εισόδημα: για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των Υ/Α δημιουργούνται 2-3 νέες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία και για κάθε 1 ευρώ εισοδήματος που αποκτάται άμεσα από τον κλάδο Υ/Α, δημιουργείται εισόδημα 1-2 ευρώ σε εργαζομένους σε άλλους κλάδους.

Δήλωση Μανιάτη για την επιλογή

«Σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα για την ελληνική αγορά υδρογονανθράκων, σε συνέχεια όλων όσων έχουμε πραγματοποιήσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μπαίνουμε σε τροχιά υλοποίησης της πρώτης φάσης και προσδοκούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο, που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών εταιρειών, δημιουργήσαμε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι ελκυστικό γι' αυτές τις επενδύσεις μεγάλου ρίσκου, δημιουργήσαμε τα εργαλεία για την ενίσχυση των τοπικών αναπτυξιακών οικονομιών με τον περιφερειακό φόρο, δημιουργήσαμε το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, ηθική υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Είμαστε σίγουροι ότι οι κοινοπραξίες που επελέγησαν, θα προχωρήσουν με συνέπεια στην υλοποίηση του προγράμματος εργασιών και με απόλυτο σεβασμό στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

»Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι πολλαπλά: στην αύξηση των δημόσιων εσόδων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην παραγωγή τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

»Το στοίχημα συνεχίζεται. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και για άλλες περιοχές, όπου ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, και σύντομα θα ανακοινωθούν ποιες από αυτές βγαίνουν σε διεθνή διαγωνισμό, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουμε τη στρατηγική για τον επίσημο γύρο παραχωρήσεων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, που θα προκηρυχτεί στα μέσα του 2014».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη θητεία του ως υφυπουργού ΠΕΚΑ, ο κ. Μανιάτης είχε προετοιμάσει τις διαδικασίες για προκήρυξη των διαγωνισμών τουλάχιστον για άλλα δέκα χερσαία οικόπεδα που έχουν ερευνηθεί κατά καιρούς στο παρελθόν αλλά τα δεδομένα που προέκυψαν ήταν φτωχά ή ξεπερασμένης τεχνολογίας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για 10 με 12 οικόπεδα σε Έβρο, Καβάλα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Αιτωλοακαρνανία, κομμάτι της Μεσσηνίας, Αχαΐα και πιθανώς χερσαίο τμήμα της Κρήτης
  
  Αναγνώσεις: 512

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από αυτή την κατηγορία.
 
     


Webcam chat at Ustream


Ενημέρωση ΣΚΑΪ
Κόσμος
Ελλάδα
Πολιτική
Οικονομία
Αθλητικά
Υγεία
Πολιτισμός
Αυτοκίνηση
Περιβάλλον
Δελτία Τύπου
Πιερία
 


Καιρός
, ,
Θερμ: , Υγρασία %
Άνεμος:

Περισσότερα
 
skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement


Copyright ©2024 ΣΚΑΪ 92.6. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Αρχική Σελίδα -  Αρχείο Ειδήσεων -  Live Radio -  Παραγωγοί -  Πρόγραμμα -  Επικοινωνία -  Δίκτυο ΣΚΑΪ