Ακούστε Ζωντανά
 
 


 
Επικαιρότητα - ΠιερίαΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2012

Δημοσίευση: 20/12/2011, 07:02:50

Η τριμελής επιτροπή η οποία θα αποφάσιζε για τις εξαιρέσεις στο χαράτσι για το τέλος ακινήτων αποτελεί παρελθόν σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Την θέση της θα πάρει τελικά ένας εφοριακός ο οποίος και θα έχει την τελική ευθύνη. Δεν αποκλείεται να υπάρξει για αυτό το θέμα και νέα διευκρινιστική εγκύκλιος.

Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου το ειδικό τέλος της ΔΕΗ θα πληρωθεί τελικά σε πέντε ισόποσες δόσεις το 2012, αντί για τέσσερις που προβλεπόταν.

Επίσης, ανοίγει ο δρόμος για διακανονισμό και του τέλους ακινήτων με τρόπο ανάλογο του διακανονισμού πληρωμής του λογαριασμού ρεύματος. Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου οι προϊστάμενοι των εφοριών θα λαμβάνουν την τελική απόφαση για τα αιτήματα των εξαιρέσεων.


Διευκρινίσεις επι διευκρινήσεων

Από την στιγμή που αποφασίστηκε το χαράτσι για τα ακίνητα η μία διευκρινιστική εγκύκλιος διαδέχεται την άλλη. Με αποτέλεσμα αντί να ξεκαθαρίζει η κατάσταση να μπερδεύεται ολοένα και περισσότερο. Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να σταλεί νέα εγκύκλιος όπου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή χειρογράφως μέσω των εφοριών στο ΚΕΠΥΟ και αφού πραγματοποιηθεί εκεί ο πρώτος έλεγχος, θ΄αποστέλονται στους εφόρους, οι οποίοι θα παίρνουν και την τελική απόφαση για το αν θα κόβεται το ρεύμα ή εάν ο ενδιαφερόμενος θα εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες, πληρώνοντας έτσι μειωμένο τέλος. Επίσης, ο έφορος σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, θα μπορεί να προβλέπει την πληρωμή του τέλους, σε ακόμα περισσότερες δόσεις

Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και η εκτέλεση της εντολής διακοπής μπορεί να αναστέλλονται με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους.

β) Αν ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προθεσμίες που προβλέπονται θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά.

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο τέλος 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό

-Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80%
-Ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση
-Άτομα με νοητική αναπηρία
-Αυτιστικά άτομα
-Άτομα που πάσχουν από σύντομο DOWN

Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων της, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται του τέλους ακινήτων οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Αναγκαστική είσπραξη

Το ειδικό τέλος ακινήτων γίνεται ληξιπρόθεσμο για το Δημόσιο και άρα μπορεί να εφαρμόσει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης το υπουργείο Οικονομικών εφόσον έχουν περάσει 4 μήνες από τη λήξη προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού. Οι ΔΟΥ θα κινούν διαδικασίες κατάσχεσης μισθών συντάξεων αλλά και μισθωμάτων.


Οι τελικές αλλαγές στο «χαράτσι» στα ακίνητα

- Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσδιορισμού του τέλους υπολογίζεται μειωμένος κατά 30% για το άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων τμήμα του ακινήτου.

- Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εμβαδού της δομημένης επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011, επανυπολογίζεται με βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκομίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ημερομηνία και με βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, θα υπολογιζόταν κατά την παραπάνω ημερομηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας.

- Αν το τέλος που προκύπτει με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι μικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012.
Το τέλος βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

- Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίζεται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας.
  
  Αναγνώσεις: 371

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από αυτή την κατηγορία.
 
     


Webcam chat at Ustream


Ενημέρωση ΣΚΑΪ
Κόσμος
Ελλάδα
Πολιτική
Οικονομία
Αθλητικά
Υγεία
Πολιτισμός
Αυτοκίνηση
Περιβάλλον
Δελτία Τύπου
Πιερία
 


Καιρός
, ,
Θερμ: , Υγρασία %
Άνεμος:

Περισσότερα
 
skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement


Copyright ©2023 ΣΚΑΪ 92.6. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Αρχική Σελίδα -  Αρχείο Ειδήσεων -  Live Radio -  Παραγωγοί -  Πρόγραμμα -  Επικοινωνία -  Δίκτυο ΣΚΑΪ